JANUNUMI

 2016 GADA LATVIJAS ČEMPIONĀTA KOPVĒRTĒJUMS

1. POSMA REZULTĀTI  2. POSMA REZULTĀTI  3. POSMA REZULTĀTI 5. POSMA REZULTĀTI 
1. POSMA FOTOGRĀFIJAS BALTIJAS KOPVĒRTĒJUMS  4. POSMA REZULTĀTI
6. POSMA REZULTĀTI

Instagram


 .