05.08.2017

LATVIAN, ESTONIAN CHAMPIONSHIP - 333 RIGA

Ar šo es apstiprinu, ka esmu iepazinies ar sacensību nolikumu un piekrītu sacensību noteikumiem. Es apstiprinu savu piedalīšanos, uzņemos visu risku un atbildību, un apsolos necelt pretenzijas pret sacensību organizatoriem par sev radītajiem materiālajiem zaudējumiem un/vai veselības bojājumiem. Apstiprinu, ka esmu apdrošinājis savu dzīvību, kurā ir iekļauts moto sacensību risks.


*

*

*

*

*

*


0

 .